ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ในกรณีที่ผู้สมัครต้องส่งเอกสารให้ ก.ต. พิจารณา
ให้ส่งทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เท่านั้น


ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสำนัก ก.ต. ได้ที่
ส่วนสรรหาและการสอบ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
02 500 1048
02 500 1041 (ทั้งโทรศัพท์และโทรสาร)
02 500 1047
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่
 Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob